• +31 (0)6 15 36 36 16
  • info@advoss.nl

Over ADVOSS Verkeersveiligheid

ADVOSS staat voor Advies en Danny Van OSS, verkeersveiligheid staat voor mijn passie en interesse als verkeerskundige. Waar anderen zich buigen over verkeersveilige voertuigen of verkeersveilige wegen richt ik mij op de verkeersveilige mens in het verkeer. Deze mens vind ik razend intrigerend. Zo ver geëvolueerd en toch zo veel fout doen in het verkeer: meer dan 90 % van de verkeersongevallen is het gevolg van menselijk falen.

Gedragsbeïnvloeding in het verkeer, met name door verkeerseducatie en voorlichting, maar ook door de inrichting van de weg, is dan ook de core business van ADVOSS Verkeersveiligheid. Met inmiddels ruim 20 jaar ervaring als beleidsadviseur verkeer, projectleider en programmamanager verkeersveiligheid en gedrag bij diverse werkgevers en opdrachtgevers, een opleiding tot verkeersveiligheidsauditor mèt human factors,  mijn creativiteit, een gestructureerde werkwijze en een gezonde dosis humor kunt u mij inhuren voor uw verkeersveiligheidsvraagstukken.