• +31 (0)6 15 36 36 16
  • info@advoss.nl

Welkom bij

ADVOSS Verkeersveiligheid

Voor een mensgerichte aanpak van verkeersveiligheid

Advisering verkeersveiligheid

Advisering verkeersveiligheid

Voor organisaties die aan de slag willen met gedragsbeïnvloeding in het verkeer kan ADVOSS Verkeersveiligheid een passende visie met een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid samenstellen. Het SPV2030 is daarbij het uitgangspunt. Uw wensen en doelstellingen worden in kaart gebracht, uw interne en externe partners worden geïnventariseerd en bekeken wordt welke (financiële) kaders en subsidiemogelijkheden er zijn. ADVOSS Verkeersveiligheid helpt u samen met uw (potentiële) partners het programma vast te stellen, uit te voeren, te monitoren en te evalueren en daarbij uw netwerk met alle partners op te bouwen. ADVOSS Verkeersveiligheid bewaakt de planning en het budget, rapporteert en documenteert. gestreefd wordt naar een borging van het programma bij alle partners en een zelfstandige voortzetting van de werkzaamheden.

Projectleiding verkeersveiligheid

Projectleiding verkeersveiligheid

Voor afzonderlijke projecten uit een verkeers(veiligheids)plan en/of onderzoeken is ADVOSS Verkeersveiligheid als projectleider en/of -uitvoerder/accountmanager inzetbaar. Sinds 2014 beheert ADVOSS Verkeersveiligheid voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het account Totally Traffic waarbij op 260 scholen voor voortgezet onderwijs verkeerseducatie moet worden uitgevoerd met 15 verschillende lesaanbieders. Voor het ROV Zuid-Holland voerde ADVOSS Verkeersveiligheid in 2014-2017 diverse landbouw-dagen uit met in 2015 een uitgebreid evaluatieonderzoek van het project Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. Dat onderzoek heeft geleid tot een nieuw project van Cumela Nederland "Veilig met (land)bouwverkeer". In de Hoeksche Waard wordt "Het Geheim van Oud-Beijerland" al jaren begeleid.

Audit verkeersveiligheid

Audit verkeersveiligheid

ADVOSS Verkeersveiligheid is officiëel verkeerveiligheidsauditor met human factors en beoordeelt graag uw verkeersontwerp. Dankzij ruime ervaring met het Startprogramma Duurzaam Veilig, Door Met Duurzaam Veilig, verkeersontwerpen voor de gemeente Gouda, beleidsontwikkeling èn ruimtelijke ordeningsprocedures rondom infrastructuur zoals de MER en bestemmingsplan Rotterdamse baan heeft ADVOSS Verkeersveiligheid de breedst mogelijke kijk op verkeersveiligheid.

Portfolio ADVOSS Verkeersveiligheid

Totally Traffic Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Totally Traffic Metropoolregio Rotterdam Den Haag

ADVOSS Verkeersveiligheid is sinds 2015 accountmanager Totally Traffic in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), sinds 2010 in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee en heeft, samen met het ROV Zuid-Holland, het programma Totally Traffic in Zuid-Holland mede vormgegeven. Hierdoor heeft ADVOSS Verkeersveiligheid goede contacten met een groot aantal lesaanbieders uit het hele land en worden nieuwe ontwikkelingen, zoals het digitaliseren van lessen, op de voet gevolgd. In 2017-2018 was ADVOSS Verkeersveiligheid lid van het ontwikkelteam dat in opdracht van het ROV Zuid-Holland een nieuw webbased systeem voor Totally Traffic heeft ontwikkeld. Voor het 272 scholen tellende account (voortgezet onderwijs, VSO en MBO) worden jaarlijks alle boekingen, evaluaties, contacten en acquisitie beheerd en nieuwe ontwikkelingen getest en getoetst.

Programmamanagement regionale verkeersveiligheid

Programmamanagement regionale verkeersveiligheid

ADVOSS Verkeersveiligheid stuurt al meer dan 10 jaar het regionale meerjarig uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid aan in de regio’s Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. In samenwerking met diverse lokale/regionale partijen en bedrijven worden gedragsbeïnvloedende projecten uitgevoerd zoals verkeerslessen in het basis- en voortgezet onderwijs, voorlichtingsacties tijdens evenementen, rijvaardigheidstrainingen voor senioren en informatiedagen voor bezitters van een scootmobiel. Naast het aansturen en begeleiden van de verschillende partijen om de projecten uit te voeren bewaakt ADVOSS Verkeersveiligheid de planning en het budget van een meerjarenplan, stuurt de communicatie rondom de projecten aan, actualiseert elke 3 jaar het plan en verzorgt de bestuurlijke vaststelling ervan. In deze regio's werkt ADVOSS Verkeersveiligheid nauw samen met het Rijk, de Provincie, het Waterschap en het Regionaal ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Daar waar mogelijk wordt de samenwerking met andere regio's gezocht.

Veilig met (land)bouwverkeer

Veilig met (land)bouwverkeer

ADVOSS Verkeersveiligheid ontwikkelde in opdracht van het ROV Zuid-Holland samen met Cumela Nederland het nieuwe project “Veilig met (land)bouwverkeer”, een verkeersles over grote voertuigen die gebruikt worden in de loonwerk- en agrarische sector en in de bouw. Evenals met het ouder project “Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer”, dat ADVOSS Verkeersveiligheid voor tientallen gemeenten georganiseerd heeft de afgelopen jaren, kan een samenwerking gezocht worden met MOBO-studenten van de loonwerk-opleidingen. Nieuw in het project is de mogelijkheid om het in te zetten op bouwplaatsen en de e-learning module die het uitvoeren van de les door een basisschool zelf mogelijk maakt. Tevens is door onderzoek van ADVOSS Verkeersveiligheid en Agrolin Advies&Service de veiligheid van deelnemers en medewerkers geborgd.

Doortrappen

Doortrappen

ADVOSS Verkeersveiligheid organiseerde samen met Welzijn Hoeksche Waard in 2019 en 2020 een fietsproject voor senioren onder de naam Doortrappen. In samenwerking met lokale partijen zoals de wielervereniging, een fysiotherapeut, een transportbedrijf en een fietsenmaker èn plaatselijke culturele organisaties is een opmaat gemaakt naar een structurele fietsactiviteit die niet alleen zorgt voor beweging en gezelligheid voor senioren, maar ook een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Met de denktank wordt het project eind 2020 doorontwikkeld naar een onafhankelijke, budgetneutrale activiteit.