• +31 (0)6 15 36 36 16
  • info@advoss.nl

Over ADVOSS Verkeersveiligheid

ADVOSS staat voor Advies en Danny Van OSS, verkeersveiligheid staat voor mijn passie en interesse als verkeerskundige. Waar anderen zich buigen over verkeersveilige voertuigen of verkeersveilige wegen richt ik mij op de verkeersveilige mens in het verkeer. Deze mens vind ik razend intrigerend. Zo ver geëvolueerd en toch zo veel fout doen in het verkeer: meer dan 90 % van de verkeersongevallen is het gevolg van menselijk falen.

Gedragsbeïnvloeding in het verkeer, met name door verkeerseducatie en voorlichting, maar ook door de inrichting van de weg, is dan ook de core business van ADVOSS Verkeersveiligheid. Met inmiddels ruim 20 jaar ervaring als beleidsadviseur verkeer, projectleider en programmamanager verkeersveiligheid en gedrag bij diverse werkgevers en opdrachtgevers, een opleiding tot verkeersveiligheidsauditor mèt human factors,  mijn creativiteit, een gestructureerde werkwijze en een gezonde dosis humor kunt u mij inhuren voor uw verkeersveiligheidsvraagstukken.

Mocht het nodig zijn dan betrek ik daar 1 of meerdere ondernemers bij waarmee ik al langere tijd samenwerk.

Samen met de CRKBO-geregistreerde Academy van Loopbaangarantie ontwikkelt en verzorgt ADVOSS Verkeersveiligheid trainingen waarmee het aantal professionals met interesse voor verkeerseducatie vergroot wordt. In het aanbod van de Academy is de training “School op SEEF Verkeerscoach” opgnomen waarmee HALO en PABO-docenten getraind worden om verkeersveiligheid op basisscholen te borgen (School op SEEF). Gewerkt wordt aan een training “Fietsactiviteiten voor senioren” waarmee vrijwilligers en buurtsportcoaches educatieve activiteiten in het kader van Doortrappen kunnen organiseren.

Voor full service organsiatie Fietsexamen Nederland (een concept van Halo Jobbing) werkt ADVOSS Verkeersveiligheid aan ondersteunende leermiddelen bij de uitvoering van het praktisch verkeersexamen. Op wijkniveau biedt Fietsexamen Nederland het praktijkexamen verkeer voor het basisonderwijs aan in verschillende gemeenten, daarbij wordt de volledige organisatie van aanmeldprocedure tot en met de uitslag geregeld.

Halo Jobbing ondersteunt ADVOSS Verkeersveiligheid in verkeerseducatieve werkzaamheden voor opdrachtgevers, m.n. voor dag- en netwerkcoordinatie. ADVOSS Verkeersveiligheid adviseert Halo Jobbing bij verkeerskundige vraagstukken.

Met Sales aan Z werkt ADVOSS Verkeersveiligheid samen aan acquisitieopdrachten en accountmanagement. Eigenaar en accountmanager Daniëlle Spaans, die het directeurschap van een groot bureau weer heeft verruild voor de indhoud en een eenmanszaak, fungeert niet alleen als acquisiteur, maar ook als sparringspartner in accountmanagement, (online)sales en communicatie.

In Verkeer Studio heeft ADVOSS verkeersveiligheid een collega adviseur gevonden die niet alleen als sparringpartner fungeert, maar ook een evenwaardige vervanging kan bieden als dat nodig is. Arwin de Hoog is eveneens verkeerskundige, verkeersveiligheidsauditor met human factors en heeft ruime ervaring als regionale projectleider verkeersveiligheid en accountmanager Totally Traffic in de regio’s Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijf Heerenlanden.